Databeskyttelse

Databeskyttelse

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

 

PSD Lolland One ApS | | | Amaliegade 6, 2tv. | | | 1256 København K.
CVR-Nummer: 43 64 07 71
Tel.: +49 421 45 855 29-0
Fax: +49 421 45 855 29 – 29
Mail: info@peperundsoehne.de
Web: www.peperundsoehne.de

Bemyndigede repræsentanter for virksomheden:
Christoph S. Peper, Malte F. Wilkens, Marco Dibbern

Hub 48 Maribo er et mærke fra Peper & Söhne.
Dette websted tjener til at give oplysninger om projektet.

Visualiseringer: Chetwoods

 

DATABESKYTTELSE
INTERNET PRIVACY POLICY

 

PSD Lolland One ApS
Administrerende direktører: Christoph S. Peper, Malte F. Wilkens, Marco Dibbern
Amaliegade 6, 2tv.
1256 København K.
Tlf.: +49 421 45 855 29 – 0
Fax: +49 421 45 855 29 – 29
Mail: info@peperundsoehne.de
(herefter: “Vi”) er som operatør af webstedet hub48maribo.dk den dataansvarlige for de personlige oplysninger om brugerne (herefter: “Dig”) af webstedet i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (“DSVGO”).
Vi beskytter dit privatliv og dine private data. Vi indsamler, behandler og bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med indholdet af denne privatlivspolitik og de gældende databeskyttelsesregler, især DSGVO. Disse databeskyttelsesbestemmelser regulerer, hvilke personoplysninger vi indsamler, behandler og bruger om dig. Vi beder dig derfor om at læse det følgende omhyggeligt.

Eksterne databeskyttelsesansvarlige

OSYSCON GmbH
Am Brunnen 17
04159 Leipzig
Deutschland
E-Mail: datenschutz@osyscon.de
https://www.osyscon.de/

 

1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.1 I denne privatlivspolitik forstås ved personoplysninger alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). Dette omfatter især dit navn, din e-mailadresse, din adresse og dit telefonnummer samt, hvis det er relevant, dine kreditkort- og bankoplysninger og dine momsoplysninger, hvis du er en registreret erhvervsdrivende.
1.2 Personlige data omfatter også oplysninger om din brug af vores websted. I denne forbindelse indsamler vi personoplysninger fra dig på følgende måde: Oplysninger om dine besøg på vores websted, f.eks. omfanget af dataoverførsel, den placering, hvorfra du henter data fra vores websted, og andre forbindelsesdata og kilder, som du henter. Dette sker normalt ved hjælp af logfiler og cookies. Du kan finde flere oplysninger om logfiler og cookies nedenfor.

1.3 Opbevaringens varighed: Hvis vi indsamler din IP-adresse, vil den kun blive gemt i det tidsrum, hvor du bruger hjemmesiden, og derefter straks blive slettet eller anonymiseret ved at forkorte den. De resterende data opbevares i en begrænset periode, men højst så længe som det er nødvendigt for det tilsigtede formål med indsamlingen.
Opbevaringsperioden for personoplysninger bestemmes også på grundlag af det respektive behandlingsformål og desuden på grundlag af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen). Hvis du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger, vil disse oplysninger blive opbevaret, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

 

2. FORMÅL MED BRUGEN OG RETSGRUNDLAG

2.1 Påtænkt anvendelse
Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:
2.1.1.1 For at levere de tjenester, du har anmodet om;
2.1.2 For at sikre, at vores websted præsenteres på den mest effektive og interessante måde for dig;
2.1.3 For at give dig mulighed for at deltage i interaktive tjenester, hvis du ønsker det;
2.1.4 For at informere dig om ændringer i vores tjenester.
2.2 Retsgrundlag
Dine personoplysninger behandles på grundlag af følgende retsgrundlag:
2.2.1 Indsamlingen af de data, der er anført i afsnit 1.2 (oplysninger om dine besøg på hjemmesiden, f.eks. omfanget af dataoverførsel, det sted, hvorfra du henter data fra vores hjemmeside, og andre forbindelsesdata) er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse er at gøre besøget på vores websted så behageligt og sikkert som muligt og at forbedre vores online-tilstedeværelse ved at behandle personoplysninger.
2.2.2.2 Indsamlingen af oplysninger om din computer som beskrevet i afsnit 1.2 og 3.1 (IP-adresse, status og datamængde af anmodningen) er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse er at gøre besøget på vores websted så behageligt og sikkert som muligt og at forbedre vores online-tilstedeværelse ved at behandle personoplysninger.
2.2.3 Det er lovpligtigt og i så fald tilladt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b. DSGVO at du stiller personoplysninger til rådighed. DSGVO, hvis du indgår en kontrakt med os eller indleder kontraktforhandlinger med os.
2.2.4 Hvis samtykket har været retsgrundlaget for dataindsamlingen/databehandlingen, kan du til enhver tid tilbagekalde det. Lovligheden af den behandling, der fandt sted på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket. For at udøve din fortrydelsesret bedes du kontakte os ved at bruge ovenstående kontaktoplysninger (under “Introduktion”).

 

3. OPLYSNINGER OM DIN COMPUTER, COOKIES OG TARGETING

3.1 Hver gang du besøger vores websted, indsamler vi følgende oplysninger om din computer: din computers IP-adresse, din browsers forespørgsel og tidspunktet for denne forespørgsel. Desuden registreres status og mængden af data, der er overført som led i denne anmodning. Vi indsamler også produkt- og versionsoplysninger om den anvendte browser og din computers styresystem. Vi registrerer også det websted, hvorfra vores websted blev besøgt. IP-adressen på din computer gemmes kun i det tidsrum, hvor du bruger webstedet, og slettes derefter straks eller anonymiseres ved at forkorte den. Vi bruger disse data til driften af vores websted, især til at opdage og fjerne fejl på webstedet, til at bestemme brugen af webstedet og til at foretage justeringer eller forbedringer.

3.2 Vi kan også indsamle oplysninger om din brug af vores websted ved hjælp af såkaldte browsercookies. Det er små tekstfiler, som gemmes på din databærer, og som gemmer visse indstillinger og data til udveksling med vores system via din browser. En cookie indeholder normalt navnet på det domæne, hvorfra cookiedataene blev sendt, oplysninger om cookiens alder og en alfanumerisk identifikator. Cookies gør det muligt for vores systemer at genkende brugerens enhed og gøre eventuelle præferencer umiddelbart tilgængelige. Så snart en bruger har adgang til platformen, overføres en cookie til harddisken på den pågældende brugers computer. Cookies hjælper os med at forbedre vores websted og give dig en bedre service, der er skræddersyet til dine behov. De gør det muligt for os at genkende din computer, når du vender tilbage til vores websted og dermed:
– Lagre oplysninger om dine foretrukne aktiviteter på webstedet og dermed tilpasse vores websted til dine individuelle interesser. Dette omfatter f.eks. reklamer, der matcher dine personlige interesser.
– For at fremskynde behandlingen af dine anmodninger.
Vi bruger cookies, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til brugen af dem, art. 6, stk. 1, litra a. DSGVO, brugen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig, eller andre lovbestemmelser tillader dette.
3. 3. De cookies, vi bruger, gemmer kun de ovenfor beskrevne data om din brug af hjemmesiden. Det sker ikke ved at tildele dig et personligt nummer, men ved at tildele et identifikationsnummer til cookien (“cookie-ID”). Du kan finde ud af, hvordan du kan forhindre brugen af browsercookies i afsnit 3.5.

3. 4 Vi bruger webanalysetjenesten Matomo på dette websted. Dette skyldes, at det giver os mulighed for at analysere og kontrollere brugen af vores websted. Ved hjælp af de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere informativt for dig som bruger. Matomo er en selvhostet software til indsamling af anonyme brugsdata for dette websted. Matomo genererer rapporter, der gør det muligt for os at forbedre vores tjenester, især for at skabe nyt indhold, forbedre layoutet af vores sider og lignende. Matomo behandler følgende data:
·       Cookies
·       Anonymiserede IP-adresser ved at fjerne de sidste 2 bytes (dvs. 198.51.0.0.0 i stedet for 198.51.100.54)
·       Pseudoanonymiseret placering (baseret på den anonymiserede IP-adresse)
·       Dato og klokkeslæt
·       Titlen på den side, der er blevet åbnet
·       URL for den side, der er besøgt
·       URL til den foregående side (hvis tilladt)
·       Skærmens opløsning
·       Lokal tid
·       Filer klikket og downloadet
·       Eksterne links
·       Varighed af indlæsning af siden
·       Land, region, by (med lav nøjagtighed på grund af IP-adressen)
·       Browserens hovedsprog
·       Browserens brugeragent
·       Interaktioner med formularer (men ikke deres indhold)
Vi bruger Matomo, hvis du har givet os dit samtykke til det, art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

3. 5 Vi gør opmærksom på, at du kan konfigurere din browser på en sådan måde, at du bliver informeret, før en cookie sættes, og at du derefter i hvert enkelt tilfælde kan beslutte, om du vil acceptere eller afvise den pågældende cookie. Du kan også konfigurere din browser, så ingen cookies accepteres overhovedet. Du kan finde ud af, hvordan du gør det i detaljer i hjælpemenuerne i din browser.

 

4. DATASIKKERHED

Alle oplysninger, som du sender til os, gemmes på servere i EU. Desværre er overførsel af oplysninger via internettet ikke helt sikker, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheden af data, der overføres til vores websted via internettet. Vi sikrer dog vores websted og andre systemer mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data for uautoriserede personer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi overfører især dine personlige oplysninger i krypteret form. Vi bruger SSL (Secure Socket Layer) [eller TLS (Transport Layer Security)] kodningssystemet.

 

5. INGEN VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre du har givet dit samtykke til videregivelse af oplysninger, eller vi er berettiget eller forpligtet til at videregive oplysninger på grund af lovbestemmelser og/eller officielle eller retslige kendelser. Dette kan navnlig omfatte videregivelse af oplysninger med henblik på strafferetlig forfølgelse, forebyggelse af fare eller håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

6. DATABESKYTTELSE OG WEBSTEDER FOR TREDJEPARTER

Webstedet kan indeholde hyperlinks til og fra tredjeparters websteder. Hvis du følger et hyperlink til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan påtage os noget ansvar eller nogen garanti for tredjeparters indhold eller databeskyttelsesbetingelser. Sørg for at være opmærksom på de gældende databeskyttelsesbetingelser, inden du indsender personoplysninger til disse websteder.

 

7. SOCIAL MEDIA

Vi arbejder på

https://www.instagram.com/hub48maribo
https://www.linkedin.com/showcase/hub-48-maribo/

Profiler på sociale medier. Vi har lov til at gøre dette i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse er også at holde dig opdateret om vores tjenester der. Og at kunne interagere med dig der også. Den legitime interesse er derfor baseret på vores interesse i også at kunne præsentere os selv på sociale medier. Desuden forfølger vi markedsføringsformål og tager hensyn til forslag og input fra vores kunder og besøgende på webstedet for at forbedre vores tjenester.
De respektive platformsoperatører har ingen indflydelse på vores behandling af dine personoplysninger.
Vi videregiver heller ikke dine personlige oplysninger, som du meddeler os via de ovennævnte kanaler, til tredjeparter, men vi forbeholder os ret til at slette dem i tilfælde af krænkende indhold. Bemærk venligst, at hvis vi videresender meddelelser til dig via ovennævnte platforme, vil vi kun bruge dem til at besvare dine henvendelser. Personoplysninger, som du sender til os via de sociale mediekanaler, slettes, når vi har reageret på din anmodning, dvs. når din anmodning er blevet endeligt behandlet. Hvis du skriver på vores sociale kanaler, vil dine bidrag forblive tilgængelige der i en ubegrænset periode, medmindre vi er nødt til at slette det pågældende bidrag på grund af ulovligt indhold.
I forlængelse af ovenstående vil vi gerne informere dig om, at vi ikke har nogen indflydelse på sletning af de respektive operatører af kanalerne. I dette tilfælde gælder de respektive databeskyttelsesmeddelelser fra de respektive platformsoperatører som følger:
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/
LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy
Platformsoperatørerne og vi har et fælles ansvar. For så vidt som platformens operatører anvender sporingsteknologier, kan dette også ske, hvis du hverken er registreret på platformen eller er logget ind. Vi har ingen mulighed for at påvirke dette. I det omfang personoplysninger behandles i USA, hvilket især er tilfældet med Facebook, er der ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i USA. Det betyder, at især statslige myndigheder har adgang til oplysningerne til overvågningsformål med henblik på at opretholde sikkerheden. Du vil ikke blive informeret om dette, og du kan heller ikke klage over det. Vi beder Dem om at tage dette til efterretning.

 

8. ÆNDRINGER AF DISSE DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid med virkning for fremtiden. En aktuel version findes på webstedet. Du bedes besøge hjemmesiden regelmæssigt og orientere dig om de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

 

9. DINE RETTIGHEDER OG KONTAKT

Du har omfattende rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger. Først og fremmest har du en omfattende ret til information, og du kan om nødvendigt kræve, at dine personoplysninger rettes og/eller slettes og/eller blokeres. Du kan også anmode om en begrænsning af behandlingen og har ret til at gøre indsigelse og ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder og/eller få flere oplysninger om dette, bedes du kontakte os via datenschutz@peperundsoehne.de.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende vores indsamling, behandling og brug af dine personlige oplysninger, bedes du også kontakte os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger.